fgu øresund

Bestyrelsen

Bestyrelse og referater

Bestyrelsen har besluttet vedtægterne d. 26.6.19 og de er offentliggjort d. 1.7.19

Datoen for ministerens fastsættelse af institutionens midlertidige vedtægt er 19.09.18

 

Bestyrelsen

Per Frost Henriksen
Udpeget af Fredensborg Kommune
Formand

Torben S. E. Christensen
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
Næstformand

Svend Erik Christiansen
Udpeget af Hørsholm Kommune

Peter Bruun
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Marlene Harpsøe
Udpeget af Helsingør Kommune

Kim Dahl Eriksen
Udpeget af Dansk Byggeri

Lars Søndergaard
Udpeget af Fredensborg Kommune

Carina Christine Skovmøller
Udpeget af Dansk Industri

Gitte Kondrup
Udpeget af Helsingør Kommune

Tina Steinbrenner
Udpeget af Unord

Morten Eistrup
Medarbejderrepræsentant
Med stemmeret

André B. Matthissen
Medarbejderrepræsentant
Uden stemmeret