fgu øresund

Bestyrelsen

Bestyrelse og referater

FGU’s bestyrelse har blandt andet til formål at godkende og følge op på overordnede mål, strategier og indsatsområder. Desuden godkender bestyrelsen vigtige samarbejdsaftaler og kontrakter, retningslinjer for regnskabsunktion og drift, budget og årsregnskab samt påser, at kapitalberedskabet er forsvarligt ift institutionens drift. Læse mere nedenfor i Vedtægter og Forretningsorden.

Bestyrelsen har besluttet vedtægterne d. 26.6.19 og de er offentliggjort d. 1.7.19

Datoen for ministerens fastsættelse af institutionens midlertidige vedtægt er 19.09.18

Bestyrelsen

Per Frost Henriksen
Udpeget af Fredensborg Kommune
Formand

Peter Bruun
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
Næstformand

Lene Lindberg
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Dickte Noel Toft
Udpeget af Hørsholm Kommune

Claus Birkelyng
Udpeget af Helsingør Kommune

Fabio Messina
Udpeget af Dansk Erhverv

Lars Søndergaard
Udpeget af Fredensborg Kommune

Salina Larsen
Udpeget af Dansk Industri

Thomas Horn
Udpeget af Helsingør Kommune

Tina Steinbrenner
Udpeget af Unord

Morten Eistrup
Medarbejderrepræsentant
Med stemmeret

Biørn Gad-Hansen
Medarbejderrepræsentant
Uden stemmeret

 

 

Diverse

Årsrapport 2023

Regnskab 2022

Regnskabsinstruks (Åbner PDF)

Protokol (Åbner PDF)