fgu

Plads til alle

Basis

Er du i tvivl, om FGU er noget for dig?

Hvis ikke du ved, hvilket spor du skal vælge, kan du begynde på et basisforløb. På basisforløbet får du en chance for at snuse til de tre spor. Du kan begynde på basisforløbet, når det passer dig. Det skal du aftale med din vejleder i din kommune.

AGU

For dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse fx en erhvervsuddannelse eller hf.

PGU

For dig der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik, så du kan fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted.

EGU

Erhversgrunduddannelsen er for dig som har brug for en praksisporienteret hverdag. Her kommer du kun i skole en lille smule men er til gengæld primært i praktik resten af tiden.

plads til alle

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

FGU forbereder dig på at gå i gang med en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job.

FGU består af et basisforløb og 3 forskellige uddannelsesspor, som vi kan tilpasse efter dine behov og interesser.

Sammen med en af vores vejledere finder du ud af hvilket uddannelsesspor, der passer til dig:

Basisforløb

På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.

Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år.

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).