Ordensregler

På FGU Øresund har vi et sæt ordensregler du kan læse her:

Samværs- og ordensregler for elever på FGU Øresund

På FGU Øresund sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær og orden.

FGU er et fuldtidsstudie og du skal møde hver dag og til tiden.

Et fuldtidsstudie er 37 timer om ugen. På skolen er du skemalagt 27 timer om ugen, og derudover skal du engagere dig op til de 37 timer, med selvstændige opgaver, hjemmearbejde, forberedelse, og skolens arrangementer som ligger udenfor den skemalagte undervisning.

Du er selv ansvarlig for at møde til tiden til undervisningen og det har konsekvenser for din skoleydelse, hvis du udebliver uden gyldig grund.

Er du syg skal du ringe til din kontaktlærer mellem kl. 8.00 og 8.30 hver dag. Det er ikke nok at sende en sms eller give besked gennem en anden elev.

Udebliver du fra undervisningen uden at ringe til din kontaktlærer, betragtes dette som ulovligt fravær, og du kan trækkes i skoleydelse for den tid du ikke deltager i undervisningen.

Vi behandler hinanden med respekt.

Vi er hensynsfulde, taler pænt og ordentligt til hinanden.

Det gælder både i og udenfor skoletiden – også på vej til og fra skolen, og når du i pauserne bevæger dig udenfor skolens område. Sproget vi taler sammen på skolen, er dansk.

På FGU Øresund passer vi på hinanden og derfor er det ikke tilladt at mobbe. Det gælder både i og udenfor skoletiden, på skolen, og på diverse sociale medier.

Du skal deltage aktivt og overholde aftaler i undervisningen.

Det gælder i al undervisning og alle fælles aktiviteter, ekskursioner, praktik, kombinationsforløb, elevsamtaler m.m. også dem der ligger efter kl. 14:30.

Deltager du ikke aktivt eller er du ikke til undervisningen til tiden efter pauserne, kan du ved flere gentagelser blive sendt hjem, hvilket registreres som ulovligt fravær, og kan have konsekvenser for din skoleydelse. Er det tilfældet bliver du orienteret, med mulighed for at indgive klage til rektor.

Din mobiltelefon må ikke bruges i undervisningen, medmindre du har aftalt andet med din lærer.

Du skal overholde sikkerhedsforskrifterne.

I nogle fag/værksteder er der krav til påklædning; det kan være af sikkerhedsmæssige årsager; det kan være af praktiske hensyn; det kan være af hygiejnemæssige grunde.

Det er ikke tilladt at dele lydfiler- og billeder uden de medvirkendes tilladelse.

Det er ikke tilladt at lave lyd og billeder med et indhold, der kan krænke blufærdighed eller andres personlige integritet.

Voldelig og truende adfærd tolereres ikke.

Konsekvensen er bortvisning.

Røgfri skole.

Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden, hverken på skolens område eller i pauserne udenfor skolens område. Overtrædelse af reglen kan medføre samtale med rektor, hjemsendelse på ”tænkepause” eller i sidste ende bortvisning.

Det er ikke tilladt at besidde, anvende, handle med eller være påvirket af rusmidler i skoletiden.

Sociale aktiviteter planlagt af skolens ledelse, kan i særlige tilfælde tilrettelægges med alkohol, dog sådan at alle kan deltage, også dem der ikke drikker alkohol.

FGU Øresund har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri.

Vi opfordrer derfor til at du opbevarer værdigenstande på dig.

På FGU Øresund opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende.

Det er ikke tilladt at tilskynde til eller påvirke andre til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

Pc til brug i undervisningen.

Du kan enten bruge din egen PC eller du kan leje en af skolen for 100,- kr. om måneden. Pengene returneres når du stopper på skolen.

Madordning.

 

”Madpakke 1”

”Madpakke 2”

Indhold

Morgenmad, kaffe, te, frugt, frokost (mandag-onsdag) & brunch fredage

(Frokost vil være: varmt/koldt måltid, salat og ”snacks”)

Morgenmad, kaffe, te, frugt & brunch fredage

Pris

Kr. 50,00 pr. uge

Kr. 35,00 pr. uge

Det er frivilligt om du vil modtage dette tilbud. Hvis du tilmelder dig, bliver pengene fratrukket din skoleydelse hver måned. Hvis du ikke tilmelder dig ordningen, skal du selv sørge for at have mad med på skolen. De elever der er tilmeldt madordningen, har førsteret til at sidde i kantinen og spise.  Service må ikke forlade kantinen.

Øvrige regler:

Parkering af køretøjer skal ske på anviste steder.

Energidrikke er ikke tilladt på skolen.

Ved din indmeldelse giver du skolen tilladelse til, at vi må tage et foto af dig, som skal bruges til elevadministrationen.

Du skal rydde op efter dig selv, og passe godt på skolens bygninger og dens inventar, herunder Pc’er, værktøj og bøger mv.

Overholdes reglerne ikke, skal du til samtale hos med din lærer, vejleder eller ledelsen. Konsekvens ved grove eller gentagne overtrædelser kan være hjemsendelse i op til en uge uden skoleydelse, eller direkte udmeldelse. Du kan trækkes i skoleydelse hvis du ikke kommer, eller går før tid uden aftale.

Ønsker du at klage over træk i skoleydelse, kan du skrive til rektor via mail: thw@fguoresund.dk