Elevrådet

ELEVRÅD FGU Øresund

På FGU Øresund vil vi meget gerne drøfte og diskutere vores elevers læringsmiljø, skolens regler, arrangementer, fester osv. – MED ELEVERNE. Derfor gør v meget ud af at vi har et aktivt elevråd, som både skal ”spille sammen med” de øvrige elever, ledelsen og bestyrelsen. En elev fra elevrådet er således f.eks. repræsenteret ved bestyrelsesmøder.
Herudover vil vi gerne give elever muligheden for også at arbejde sammen med Modstrøm, som er en elevorganisation som arbejder for bedre vilkår og trivsel på alle FGU-institutioner i Danmark. Du kan se mere her https://xn--viermodstrm-pgb.dk/

Er Modstrøms arbejde spild af tid?

  Mange af eleverne på FGU Øresund er tilsyneladende ikke engageret nok i Modstrøm og deres indsats for elevrådene på FGU. er det fordi, eleverne skal udvide deres horisont og vide hvad der sker her i samfundet eller fordi de per automatik ikke bliver inddraget nok? Af Emma Mikkelsen Som medlem af elevrådet, mener jeg, at de unge fra FGU Øresund kunne inddrages mere i Modstrøms arbejde. Modstrøm er en elevorganisation for unge på alle FGU-skolerne i hele Danmark. De kæmper for eleverne og med eleverne om et mere rummeligt uddannelsessystem, skoler uden mobning, at ingen skal føle sig alene på FGU og elevernes rettigheder -fx at elevlønnen skal styrkes. Det er sandsynligt at mange unge ikke interesserer sig for Modstrøm, men det er jo også lærernes ansvar at formidle det ud til eleverne, så eleverne bliver mere bevidste om, hvad Modstrøm er, og hvad modstrøm kan hjælpe eleverne med. Det påvirker mig at se, at der ikke er nok tid for eleverne til at snakke om det og at det ikke fylder mere i undervisningen, da der åbenbart og sandsynligvis ikke bliver snakket så meget om elevrådsarbejdet i timerne. Det er i hvert fald det indtryk jeg har fået fra eleverne, at de gerne vil have at der bliver brugt mere tid på at snakke om Modstrøm og elevrådet. Jeg kender det selv det med at glemme og sortere det fra som ikke er vigtigt for mig og min hverdag, men derfor vil jeg gerne have mere viden og føle, at jeg er en del af et fællesskab, hvor jeg kan bruge min stemme og komme mine ideer til elevrådet. Modstrøm og elevrådet er vigtigt fordi at vi skal øve os og vi skal lige finde ud af hvordan vi kan bruge vores stemme og ideer. Fordi vi bliver hurtigt tabt på gulvet og glemt, Fordi fgu skole er nye og ikke og stadig ikke er det større skoler som gymnasierne som har en større stemme her i samfundet end vi har og der er ikke særlig mange organisationer og foreninger der snakker de unges sag og problematikker som påvirker os unge. Derfor er modstrøm så vigtig for os på FGU....

Elevrådet bestemmer julefrokosten

Elevrådet bestemmer julefrokosten

Tirsdag den 21. december er der elevjulefrokost på FGU Øresund. Som sædvanligt, er det elevrådet som sætter dagsordenen. Vi skal blandt andet have alle lærerene til at være VORES tjenere, som serverer os både julemad og drikkevarer. Det skal nok blive sjovt. Følg med her på siden for flere detaljer! Festen er obligatorisk for skolens elever, men det regner vi naturligvis med, ikke kommer til at betyde noget. For selvfølgelig KOMMER ALLE DA 😀