Elevrådet

ELEVRÅD FGU Øresund

På FGU Øresund vil vi meget gerne drøfte og diskutere vores elevers læringsmiljø, skolens regler, arrangementer, fester osv. – MED ELEVERNE. Derfor gør v meget ud af at vi har et aktivt elevråd, som både skal ”spille sammen med” de øvrige elever, ledelsen og bestyrelsen. En elev fra elevrådet er således f.eks. repræsenteret ved bestyrelsesmøder.

 Herudover vil vi gerne give elever muligheden for også at arbejde sammen med Modstrøm, som er en elevorganisation som arbejder for bedre vilkår og trivsel på alle FGU-institutioner i Danmark. Du kan se mere her https://xn--viermodstrm-pgb.dk/