Mange af eleverne på FGU Øresund er tilsyneladende ikke engageret nok i Modstrøm og deres indsats for elevrådene på FGU. er det fordi, eleverne skal udvide deres horisont og vide hvad der sker her i samfundet eller fordi de per automatik ikke bliver inddraget nok?

Af Emma Mikkelsen

Som medlem af elevrådet, mener jeg, at de unge fra FGU Øresund kunne inddrages mere i Modstrøms arbejde. Modstrøm er en elevorganisation for unge på alle FGU-skolerne i hele Danmark. De kæmper for eleverne og med eleverne om et mere rummeligt uddannelsessystem, skoler uden mobning, at ingen skal føle sig alene på FGU og elevernes rettigheder -fx at elevlønnen skal styrkes.

Det er sandsynligt at mange unge ikke interesserer sig for Modstrøm, men det er jo også lærernes ansvar at formidle det ud til eleverne, så eleverne bliver mere bevidste om, hvad Modstrøm er, og hvad modstrøm kan hjælpe eleverne med.

Det påvirker mig at se, at der ikke er nok tid for eleverne til at snakke om det og at det ikke fylder mere i undervisningen, da der åbenbart og sandsynligvis ikke bliver snakket så meget om elevrådsarbejdet i timerne. Det er i hvert fald det indtryk jeg har fået fra eleverne, at de gerne vil have at der bliver brugt mere tid på at snakke om Modstrøm og elevrådet. Jeg kender det selv det med at glemme og sortere det fra som ikke er vigtigt for mig og min hverdag, men derfor vil jeg gerne have mere viden og føle, at jeg er en del af et fællesskab, hvor jeg kan bruge min stemme og komme mine ideer til elevrådet.

Modstrøm og elevrådet er vigtigt fordi at vi skal øve os og vi skal lige finde ud af hvordan vi kan bruge vores stemme og ideer. Fordi vi bliver hurtigt tabt på gulvet og glemt, Fordi fgu skole er nye og ikke og stadig ikke er det større skoler som gymnasierne som har en større stemme her i samfundet end vi har og der er ikke særlig mange organisationer og foreninger der snakker de unges sag og problematikker som påvirker os unge. Derfor er modstrøm så vigtig for os på FGU.

Jeg har fået fakta fra min spørgerunde som jeg selv har lavet til eleverne, for at kunne få svar på om hvor meget modstrøm/elevrådet fylder hos eleverne og hvor meget tid de føler der bliver sat af til snakke om det. jeg fik nogle gode svar tilbage og følte at eleverne var modtagelige overfor at kunne få modstrøm mere ind i undervisning, det er i hvert fald min overbevisning.

Jeg ville foreslå lærerne på skolen at der bliver sat noget tid af i undervisningen til at snakke om modstrøm og elevrådets arbejde og få nogle flere ind i elevrådet. Og gennemgå elevrådets referat, så eleverne bliver den del af vores snakke og fremtidige projekter hos elevrådet.

Jeg er selv i gang med at formidle elevrådets arbejde på FGU Øresunds hjemmeside. Så de unge kan følge med i vores fremtidige projekter, fordi jeg synes det er vigtigt at kunne følge med i vores arbejde hos elevrådet.

 

Jeg synes selv at eleverne skal engagere sig i at tage til folkemøder og prøve at udvide deres horisont.

Og få mere viden omkring samfundet og hvad der foregår i elevrådets og modstrøms arbejde.