fgu

Almen grunduddannelse
Almen grunduddannelse

AGU

Uddannelsen er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Fag

Undervisningen på AGU foregår på hold. Den er tæt koblet til praksis og tager udgangspunkt i konkrete og virkelighedsnære projekter og temaer, hvor det teoretiske stof kobles på.

AGU er primært til dig, der ønsker at kvalificere dig til en erhvervsuddannelse eller hf.

På AGU er dansk / dansk som andetsprog og matematik obligatorisk. Derudover skal du også deltage i enten PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) eller Identitet og medborgerskab. Endelig skal du vælge mindst et fag mere. Det kan være engelsk, naturfag, samfundsfag og teknologiforståelse.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

G er laveste niveau og D det højeste. G svarer cirka til folkeskolens afgangsprøve. Afhængig af hvilke uddannelsesplaner du har efter FGU, vil bestemte fag være nødvendige at bestå på G- E- ller D-niveau.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetence herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

Mere information

Vil du vide mere om AGU, er du velkommen til at kontakte vores vejledere. Klik her for at komme til TILMELDING OG VEJLEDNING