fgu

Tilmelding og vejledning
fgu Øresund

Tilmelding og vejledning

Sådan tilmelder du dig FGU Øresund

Der er åbent hus hver onsdag klokken 13. Også uden forudgående aftale. Spørg efter Helle.

For at blive tilmeldt, skal du først tale med din ungevejleder i den kommune, hvor du bor.

Har du spørgsmål til os om FGU eller vil du høre mere om de tre spor AGU, PGU eller EGU, så kontakt en af vores vejledere nedenfor.

Mens du går på FGU Øresund, kan du tale med  vejlederne om alt – også de ting der er svære. Vi vil, sammen med dig, arbejde for, at du gennemfører dit forløb her hos os og bliver klar til at springe ud i verden.

PGU:

PGU:

Helle Viben Petersen

hvp@fguoresund.dk
tlf. 25 35 65 51

AGU/EGU:

AGU/EGU:

Biørn Gad-Hansen

bgh@fguoresund.dk
tlf. 25 35 65 40

AGU/EGU:

AGU/EGU:

Rasmus Helsted

rah@fguoresund.dk
tlf. 25 3565 49

Læsevejleder og ordblindeunderviser

Læsevejleder og ordblindeunderviser

Bodil Aline Jørgensen

baj@fguoresund.dk
Tlf: 25 35 65 36

Svært ved at læse?

Når du starter på FGU Øresund, bliver du – som noget af det første – screenet for læsevanskeligheder. Det vil sige, at jeg laver en test, hvor vi undersøger, om du har problemer med at forstå det, du læser og om du måske har ordblindevanskeligheder

Hvis resultatet af testen viser, at du har ordblindevanskeligheder, bliver du indkaldt til en samtale med mig. Her skal vi finde ud af, om du skal lave en ordblindetest

IT-Hjælpemidler

Hvis det viser sig, at du er ordblind, har du mulighed for at få IT-hjælpemidler, som kan støtte dig i at læse og skrive. Du får hjælp til at komme i gang med de forskellige hjælpemidler, så det føles helt naturligt at bruge dem i undervisningen.

Hvis du allerede ved, at du er ordblind, når du starter hos os, har du selvfølgelig også mulighed for at få IT-hjælpemidler.

Alle elever på FGU Øresund har adgang til AppWriter og kan bruge det i alle fag og på alle værksteder.