fgu

Produktionsgrunduddannelsen
Produktionsgrunduddannelse

PGU

Uddannelsen er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Se vores værksteder her

Faglige temaer

På FGU Øresund har vi værksteder inden for følgende faglige temaer:

  • Sundhed, omsorg og pleje
  • Auto/smed
  • Turisme
  • Grafisk
  • Køkken
  • Byg, bolig og anlæg
  • IT og iværksætteri

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

I løbet af din PGU kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Prøver og beviser

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Mere information

Vil du vide mere om PGU, er du velkommen til at kontakte vores vejleder

Helle Viben Petersen hvp@fguoresund.dk, tlf. 25 35 65 51.