Værksteder og lærere

Byg, bolig og anlæg

Værkstedet rummer flere håndværk. Grønne opgaver som naturpleje, fældning af træer, græsslåning, lægge fliser eller klippe en hæk er nogle af de opgaver vi udfører. Miljørigtigt og med egne maskiner.

Byg og Anlæg er en anden gren af værkstedet, hvor opgaver omkring ejendomsservice, som f.eks. rensning af tagrender, udluftning af radiatorer eller male en bolig er noget at det vi kan. Fremstilling af f.eks. bordebænkesæt, shelter eller et redskabsskur er andre opgaver vi gerne påtager os. Spørg endelig – meget er muligt på Byg, bolig og Anlæg.

Værkstedslærer:


Peter Laustin
Tlf. 2535 6557
pla@fguoresund.dk