Værksteder og lærere

Byg, bolig og anlæg

Byg & Bolig

Værkstedsbeskrivelse og undervisningsbeskrivelse:

Bygværkstedet på FGU har til formål at introducere og træne unge mellem 15-25 år i forskellige aspekter af byggeri samt inspirere dem til at arbejde i flow.

Den største glæde ved at være håndværker

Eleverne vil blive bekendt med fagområder som snedker og tømrer, samt få en forståelse af smed, VVS, elektriker, murer og konstruktion. Vi vil arbejde med Innovation og lave et Ideværksted der skal tilskynde eleverne til kreativ tænkning og stole på egne ideer. De skal også lære vigtigheden af sikkerhed på værkstedet.

Vores fempunktsplan:

 1. Introduktion:
  1. Eleverne vil blive præsenteret for værkstedet, dets formål og forventninger.
  2. De vil få en generel oversigt over de forskellige byggefag og de grundlæggende sikkerhedsregler.
 2. Forforståelse:
  1. Undervisningen vil identificere elevernes nuværende viden og færdigheder inden for byggeri og relevante fagområder.
  2. Eleverne vil definere deres individuelle læringsmål.
 3. Ny viden for målgruppen:
  1. Undervisningen vil præsentere ny viden inden for snedker- og tømrerfaget samt de andre relaterede fagområder.
  2. Eleverne vil få praktisk træning og vejledning.
 4. Arbejde med den nye viden:
  1. Eleverne vil deltage i praktiske øvelser, projekter og opgaver inden for de forskellige fagområder.
  2. De vil arbejde i værkstedet og anvende deres nyvundne færdigheder.
 5. Fremlæggelse og Portfolio Opgave:
  1. Eleverne vil præsentere deres projekter og erfaringer for klassen, hvilket fremmer kommunikationsevner og selvtillid.
  2. De vil skabe en portfolio opgave med billede dokumentation af deres arbejde og personlig udvikling.

 Sikkerhed:

 Eleverne skal lære og overholde alle sikkerhedsprocedurer og regler på værkstedet.

 Mobiltelefoner skal afleveres eller forblive på lydløs i lommen for at undgå distraktioner og sikre sikkerheden.

 Arbejde i Flow:

Eleverne vil blive opfordret til at fordybe sig i deres arbejde og opleve flow gennem passende udfordringer, der matcher deres færdigheder. Opmærksomhed på opgaven i nuet.

Dette værksted sigter ikke kun mod at træne færdigheder, men også at udvikle elevernes evne til at arbejde koncentreret og engageret.

Værkstedet skal være et sted, hvor eleverne kan udforske, lære, og opleve glæden ved at skabe noget med deres egne hænder, mens de samtidig tilegner sig vigtige færdigheder inden for byggeri og relaterede områder. Underviserne vil spille en afgørende rolle i at vejlede, motivere og støtte eleverne på deres læringsrejse.


Peter Laustin
Tlf. 2535 6557
pla@fguoresund.dk