FGU Øresund Helsingør søger undervisere 1/8-20

Du underviser i enten dansk som andet sprog (DSA), matematik eller engelsk. Naturfag er også interessant. Den ene stilling er en kombination af underviser og tovholder. Vi søger to undervisere. En stillinger på 31 timer. En stilling inkl. tovholder på 37 timer. Send kun ansøgning hvis det er de fag du underviser i.

FGU Øresund gik i luften 1. august 2019, og er godt i gang med at udvikle en ny skoleform. Vil du være med?

Beskrivelse af AGU
AGU består af undervisning i fag som dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, samfundsfag, identitet og medborgerskab, naturfag og teknologiforståelse. Undervisningen er tæt koblet til praksis fx sammen med skolens PGU-tilbud. AGU kvalificerer til efterfølgende at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig HF eller anden gymnasial uddannelse. AGU afsluttes med prøver på enten G-, E- eller D-niveau. Se mere på  https://emu.dk/fgu

Vi forventer at du:

 • Er uddannet folkeskolelærer eller lignende med linjefagene i enten DA, matematik eller engelsk. Evt. naturfag, men ikke andre fag.
 • Kan skabe et struktureret undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige forudsætninger.
 • Trives med at arbejde med unge, der befinder sig på forskellige faglige niveauer, og afholde elevsamtaler.
 • Har mod på at være med til at udvikle undervisningen indenfor dit fag sammen med gode kollegaer og hvor teori og praksis kombineres.
 • Har et anerkendende menneskesyn, og en positiv tilgang.
 • Er engageret, initiativrig og fleksibel.
 • Er god til at planlægge og arbejde struktureret samt sikre, at tidsfrister overholdes.
 • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.
 • Er indstillet på at deltage i skolens andre aktiviteter såsom personalemøder, pædagogiske dage, ekskursioner og fællesaktiviteter med alle skolens elever mv.
 • Kan reflektere over egen praksis og har lyst til personlig og faglig udvikling.
 • For kombinationsstillingen med tovholderfunktion, har du medansvar for driften af AGU og kendskab til skemalægning i samarbejde med ledelsen.

Vi tilbyder:

 • En skole med et godt arbejdsmiljø, samt både faglige og pædagogiske udfordringer i dagligdagen.
 • En ny skole i opstartsfasen, som du kan være med til at forme.
 • Gode kollegaer.
 • En udfordrende – og altid anderledes hverdag.
 • Mulighed for at præge indholdet i den daglige undervisning

Ansøgningsfrist 8. juni kl. 12:00 med forventet start 1/8-2020

For yderligere information kontakt Rektor Tommy H. Widriksen på thw@fguoresund.dk

Samtaler foregår i uge 24.