FGU ØRESUND søger to undervisere

 Vi søger undervisere til matematik, engelsk og naturfag. 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er til tilbud for unge mellem 15 og 25 år, der ikke går den lige vej til ungdomsuddannelse eller job. Uddannelsen har 3 spor. Almen Grunduddannelsen (AGU). Produktions Grunduddannelsen (PGU) og Erhvervs Grunduddannelsen (EGU). Læs mere her: https://www.emu.dk/fgu

Din uddannelse som linjelærer i fagene er vigtige. Stillingerne er på 37 timer, med ansættelse hurtigst muligt.

Med 116 elever er vi en af de små FGU-institutioner, hvoraf der findes 27 i Danmark. Det betyder vi har en nærhed i vores organisation. Tæt på eleverne, og tæt på dygtige kollegaer.

Vi forventer:

  • Kendskab til målgruppen
  • Uddannelse i de fag du underviser i
  • Undervise og føre til prøve med fagene, jf. gældende fagbilag og læreplaner
  • Skabe et læringsrum, der udvikler den unge personligt og fagligt til at tage næste skridt og, i samarbejde med vores vejledere, sikre de unges progression
  • Undervise i et miljø, der kræver lidt ekstra, hvor du tager udgangspunkt i de unges styrker og møder de unge, hvor netop de er i deres udvikling
  • Medvirke til at skabe en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, fx ved at rykke undervisningen ud i praksis og vise vejen for vores unge

For begge profiler gælder:

Du er motiveret af at medvirke til, at de unge opnår et fagligt standpunkt, personlig trivsel og sociale kompetencer, der åbner nye muligheder for dem i deres fremtid. Du synes, det er spændende at udvikle nye læringsformer, og du kan nikke genkendende til følgende:

  • Du kan skabe et godt undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige forudsætninger og faglige niveauer – og du har stærke relationskompetencer.
  • Trives med – og har personlige ressourcer til – at arbejde for og med unge, der har udfordringer i livet.
  • Har et anerkendende menneskesyn, en positiv tilgang, engagement, initiativ og overskud.
  • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere og ledelse.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer (uddannelse mv.) kompetencer (personlige og sociale, og kemi) samt kendskab til målgruppen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rektor Tommy H. Widriksen på thw@fguoresund.dk eller 3094 0000. Vi ser frem til din ansøgning.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansøgningsfrist er 15. november med tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest 1.1.24.

Vi afholder samtaler i uge 47 hos FGU Øresund, Fabriksvej 18-20, 3000 Helsingør.