Affaldssorteringen på FGU Øresund har nu fået et ekstra gear. Uddannelsesinstitutionen har siden opstarten 1. august 2019 naturligvis sorteret affald, da der er flere aktive værksteder lige fra autoværksted til køkkenværksted som dagligt har kemikalier, mad og papaffald. Der sorteres naturligvis, også når der flere gange om måneden køres affald til Skibstrup.

”Vi har sorteret affald siden starten, men måske ikke helt så strømlinet som vi burde. Der har været rigtig mange ting der skulle implementeres i opstarten. Når man starter en helt ny grunduddannelse, skulle der graves ud, inden vi kunne støbe fundamentet” påpeger konstituerede rektor Tommy H. Widriksen.

Og den nye reform på området er omfattende. Det er virkelig helt fra bunden, med ny lovgivning, bekendtgørelse og dermed nye krav om blandt andet 15 didaktiske principper der skal implementeres. FGU Øresund og de 26 andre institutioner i Danmark har 4 år til at implementere og strukturere den nye skoleform. FGU Øresund har omkring 230 elever, og udbyder en almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. Målgruppen er unge der af den ene eller den anden grund skal have en hånd for at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i job. Opstarten har været præget af mange udfordringer med IT-systemer, godkendelse af lokaler til undervisningsbrug mv. ”Jeg fornemmer vi så småt får ryddet al den modstand af vejen som har præget opstarten. Forandringer skaber altid frustration i både ledelse og blandt medarbejdere, men jeg tager hatten af for personalet for et utroligt gå-på-mod og langt hen ad vejen en stor ja-hat” mener Tommy H. Widriksen, og tilføjer at der de næste måneder vil være fokus på en fælles kultur, som gerne skulle gøre næste skoleår langt sjovere og mere konstruktiv.

I starten var vi obs. på sortering af kemikalier, pap og andre ting, nu har vi beholdere/containere til 2 typer plast (hård og blød), mindre mængder kemiaffald, elektronik, batterier, papir (aviser, fotokopier, printerpapir etc. etc.), lyskilder (pærer og lysstofrør) – og mere er på vej” fortsætter Tommy H. Widriksen. ”Et er vi nu kan sorterer endnu mere miljøvenligt, men det springende punkt er i virkeligheden at vi i langt højere grad vil involvere vores elever i det ansvar for miljøet vi alle sammen har” slutter Tommy H. Widriksen