Værksteder og lærere

Pædagogisk værksted

Værkstedet er for dig, der kunne tænke sig at arbejde med børn og unge, men vi snuser også lidt til ældreområdet.

På værkstedet planlægger og producerer vi oplevelser for børn. Du har mulighed for at komme i praktik i børne- og ungeinstitutioner og få afprøvet nogle af dine færdigheder, som du har øvet dig i på værkstedet. Vi arbejder både selvstændigt og i grupper.

Du kommer til at få et grundigt kendskab til de faglige og personlige krav, der stilles, hvis du vil arbejde med mennesker. Derudover får du også et godt indblik i arbejdet med forskellige materialer, fx pap, ler, cement, perler og ting fra naturen. Du lærer også at lave teaterdukker, decopage og mange andre spændende ting.

Vi arbejder med temaerne udeliv, årstiderne, traditioner, teater, leg og børns udvikling.

Målsætning

Målsætningen for værkstedet er, at du skal opnå indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med børn inden for den pædagogiske verden eller med ældre inden for ældreområdet.

Forudsætning

Du skal være nysgerrig og positiv over for andre. Samtidig skal du kunne lide at arbejde med dig selv, så du får mod på fx at lege med børn og at spille teater med dem.

Værkstedslærer

Eva Andreasen

ean@fguoresund.dk
Tlf. 4055 3337