Værksteder og lærere

Ejendomsservice

Kært barn har mange navne, pedel, vicevært eller ejendomsserviceteknikker.

Her på værkstedet skal du være hjælpsom, både udenfor samt indenfor.
Vi skal sammen vedligeholde bygninger, samt ordne udendørsarealer og hjælpe overalt med små håndværksopgaver. Det kunne fx være opgaver såsom at skifte en pære, udlufte en radiator, male en væg, feje fortovet samt alt det andet der skal til for at det ser pænt ud, og området fungerer.
Opgaver ude af huset, løser vi også gerne. Affald eller grene der skal på genbrugen, kompost retur til kunden, eller andre forfaldende opgaver.
Vi skal have et tæt samarbejde med ”Byg og anlæg” samt ” Det grønne værksted”

Målsætning:

Målsætningen for værkstedet er, at eleverne skal opnå indsigt i hvad det vil sige, at servicere og vedligeholde bygninger samt omkringliggende arealer. Dette kan bruges til en uddannelse inden for området, eller et af de håndværks områder vi skal arbejde med.

Forudsætninger:

Det er vigtigt at du holder af at hjælpe og gøre en forskel, samt indgå i et team, med fælles mål. Du skal møde til tiden og overholde de aftaler vi laver, både indbyrdes og sammen med de andre i huset.
Med en stor ”Ja-hat” vil du møde glade mennesker omkring dig, der vil sætte pris på dig og dit virke.

 

Underviser: Steen Grenvald